ELKARBIZITZA PLANA

 

Elkarbizitza plana:

Elkarrekin bizitzen ikastea


Emozionalki atsegina den eskolako giroak segurtasuna eta ongizate pertsonala eta taldekoa ematen du. Horrek ikasleei curriculuma ikasteko ahalegin handia egiten laguntzen die eta haien ikasketetan egindako hobekuntza horrek eskolako inguru horretan integratzeko positiboki eragiten du.

Gure ustez, bizikidetza ona izatea ez da bakarrik eskolako lanak egiteko baldintza bat, baizik eta ikaskuntza bera ere. Horretan, eskolako hezkuntzak parte hartu behar du eta lan sistematikoaren emaitza izan behar da, ez momentukoa. 

Gure helburua da ikasleek bakearen kulturan, parekidetasunean, errespetuan, ahularen laguntzan eta elkartasunean oinarritutako hezkuntza izatea, gatazkak elkarrizketaren eta adostasunaren bidez konpontzen dituena; 

Horretarako, lau helburu proposatzen ditugu:

  • Orainera begira, ikasleek bere burua seguru, babestuta eta aintzat hartuta sentitzea nahi dugu. Gure ustez, emozionalki positiboa eta estimulatzailea den inguruan bakarrik da posible bizikidetza eta ikaskuntza.
  • Etorkizunari begira, ikasleek behar dituzten konpetentziak lortzea nahi dugu harreman osasuntsuak eta eraikitzaileak eraiki ditzaten bai haien buruekin bai besteekin ere, jarrera koherenteak eta balore demokratikoak eta giza-eskubideen errespetua izatea nahi dugu, herritarrentzat ezinezkoa den hezkuntza.
  • Eskolako lanari begira, bizikidetza plan  honekin, ikasle guztien formakuntza osoan lagundu nahi dugu, bai pertsonak izateko, baita kolektiboan bizitzeko ere. Horiek curriculumaren ikaskuntzan baldintza egokiak direla uste dugu.
  • Eskolaren inguruari begira, familien eta udalaren laguntza dugu hezkuntza-eragile moduan.

Elkarrekin bizitzen ikastea, horixe da gaur egun hezkuntzak duen ikasketarik garrantzitsuena, eta, horrenbestez, dagoeneko hezkuntza-sistemaren ezinbesteko premia da Urteko Elkarbizitza Plana eratzea.

Gizartea aldatu egin da, eta horrek aldaketak ekarri ditu eskoletako xede eta helburuetara ere. Bizitzeko behar diren oinarrizko konpetentziak eta gaitasunak garatzea izango da orain helburu nagusia. Euskal curriculum berriak gaitasun horiek hartzen ditu oinarri modura, eta, horren arabera, “hezkuntzak lau zutabe nagusi ditu”; horietariko bat, “Elkarrekin bizitzen ikastea”. Ikasleak bizitzan izango dituen egoeretan modu egokian erantzuteko gai izan behar du, eta, beraz, horretarako hezkuntza sustatu behar da; bizitza, azken batean, elkarbizitza baita, harremanetan oinarritua. Hori dela eta, funtsezko aurrerapausoa izango da elkarbizitza-plan propioa eratzea eta martxan jartzea, era horretara, ikasleek beharrezko diren trebetasun guztiak modu sistematikoan garatu ditzaten, bizitza eta elkarbizitza positibo hori eraikitzeko orduan (bakoitza bere buruarekin, gainerakoekin eta inguruarekin).
 

Elkarrekin bizitzen ikastea

Hau da guztion artean osatu dugun definizioa:

“Bizikidetza besteekin bizitzea eta komunikatzea da,berdintasunean, errespetuan, askatasunean eta tolerantzian denak onartuak eta gustura senti daitezen, arazoei aurre egiteko aniztasuna kontuan izanda.”