ORIENTAZIO PSIKOPEDAGOGIKOA

 

Orientazio psikopedagogikoa:

imagen descriptivaAniztasun Trataeraren Departamentua, Kontsultoreak zuzenduta, Pteak, Logopedak, hizkuntza indartzeko irakasleak eta laguntzarako espezialistak osatzen dute. Irakaskuntza laguntzarako zerbitzu bat da eta ezaugarri eta gradu ezberdineko zailtasuna duten ikasleak atenditzen ditu.

Aktuazio prozesua Aniztasun Trataerako Planaren barruan kokatzen da eta ikastetxean hartutako neurriak nahikoak ez direnean, zonaldeko aholkularitza zentroa (Gernikako Berritzegunea) da gure erreferentea ikasleen diagnostikoa egiteko eta Hezkuntza premia Berezikoak gertatzen badira, giza baliabide gehigarriak lortzeko.

Atentzio psikologikoa ez da hezkuntza sailaren eskumenetan sartzen eta behar izanez gero, ikastetxetik laguntza ematen zaie familiei espezialista egokiena bilatzeko, baina beti pediatriko unitatetik.

Berritzeguneak: http://b10.berritzeguneak.net/es/

null