HEZIKETA PLANA

 Heziketa plana

 
Sistemaren bizi-jarduera nagusiak desberdin samarrak dira ikasleen adinen arabera (hau da, etapa edo zikloen arabera), zeren eta beren bizitzako interesak aldatuz joaten baitira hazi ahala.
 
Lantzen ditugun etapak bi dira: Haur Hezkuntzakoa (2 urtetik 5era bitartean) eta Lehen Hezkuntzakoa (6 urtetik 12ra bitartean).
 
Haur Hezkuntzakoa bi ziklotan banatzen da:
1. zikloa (2 eta 3 urte). 2 urteko txostena. 3 urteko txostena
2. zikloa (4 eta 5 urte). 4 urteko txostena. 5 urteko txostena
 
Lehen Hezkuntzakoa hiru ziklotan banatzen da:
1. zikloa (6 eta 7 urte). 1. zikloko txostena
2. zikloa (8 eta 9 urte). 2. zikloko txostena
3. zikloa (10 eta 11 urte). 3. zikloko txostena